Відповідність виробництва нормативним вимогам

Показниками ефективності виробництва є позитивне співвідношення витрат та прибутку. У цьому є багато чинників, серед яких одне з найважливіших місць посідає безпека виробництва.
Зменшення відмов обладнання, травматичних інцидентів персоналу, шкоди довкіллю та користувачам кінцевого продукту – це лише декілька з важливих умов для досягнення позитивного результату виробництва та переваги над конкурентами.

Всі ці умови регулюються державою, профільними установами та громадськими організаціями, які видають безліч регламентуючих документів, виконання багатьох з яких є обов’язковим для менеджменту підприємства.

Будь-яка помилка, нехтування або порушення цих вимог тягне за собою негативні наслідки аж до припинення виробництва.

Тому при проектуванні промислових об’єктів, забезпеченні їх обладнанням, а також оновленні виробничих комплексів менеджменту треба суворо дотримуватися всіх норм та вимог, виданих регламентуючими органами.

Ця задача потребує професійного рішення і є два варіанти її розв’язання:

  • мати у штаті підприємства окремий департамент, що опікується питаннями відповідності;
  • за необхідності звертатися до професіоналів, що опікуються такими питаннями щодня.

Необхідність у підтвердженні відповідності вимогам контролюючих органів може виникати не дуже часто. Наприклад, при заміні, чи оновленні обладнання, чи побудові нових виробничих майданчиків, чи при початку випуску нової продукції. Тому тримати для цього окремий персонал неефективно.

Краще звернутися для спеціалістів що мають актуальну інформацію та великий досвід її використання.

відповідність виробництва нормативним вимогам - Компанія "Вега Плюс"

Компанія «ВЕГА ПЛЮС» зробить все для коректної перевірки вашого виробництва нормативним вимогам та проведе сертифікацію процесів та обладнання.

На першому етапі співпраці наші спеціалісти разом з менеджментом підприємства проведуть детальний аудит виробництва.

На другому етапі створюється план-проект перевірки та досягнення відповідності та сертифікації.

На третьому етапі наші спеціалісти впроваджують рішення для забезпечення виконання умов протоколів та сертифікатів відповідності якості та безпеки.

Фінальним етапом є перевірка незалежних контролюючих органів з формуванням відповідних актів, що затверджують ефективність нашої роботи.

ПрАТ «ВЕГА ПЛЮС» має багаторічний досвід роботи з промисловими підприємствами та обладнанням багатьох виробників. Ми готові запропонувати універсальні системні рішення автоматизації та моніторингу, що відповідають міжнародним вимогам якості та безпеки без зниження продуктивності.

Ми готові надати наступні послуги:

  • застосування власних методологічних рішень для застосування актуальних стандартів до виробничого процесу;
  • проведення експертизи щодо відповідності обладнання, виробничих процесів та продукту міжнародним стандартам якості та безпеки;
  • проведення аудиту виробництва перед перевірками контролюючих органів;
  • проектування, поставка, монтаж та налаштування устаткування, що відповідає актуальним вимогам якості та безпеки;
  • інсталяція, налаштування, оновлення комп’ютерних систем та програмного забезпечення, відповідних вимогам регуляторних органів;
  • розробка та впровадження систем моніторингу та керування виробничими процесами, відповідних актуальним вимогам відповідності міжнародним стандартам;
  • сертифікація обладнання, процесів та продукту;
  • супроводження перевірок контролюючих органів, формування та зберігання банку даних для аналізу та подальшого використання підприємством.

Ми допоможемо вам забезпечити відповідність вашого виробництва та продукту міжнародним стандартам та вимогам.

Ми завжди відкриті до контактів!

Отримайте у спеціалістів компанії ''ВЕГА ПЛЮС'' консультацію щодо приведення виробництва у відповідність нормативним вимогам